CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface properties and debinding mechanisms in hardmetal injection moulding

Anna Warren (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-417662-6.- 40 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-26.
CPL Pubid: 182248

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial (1900-2003)

Ämnesområden

Metallurgi och metalliska material
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404 754