CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studier i den arkitektoniska arbetsprocessen : två exempel från Jan Gezelius' verksamhet Ulf Janson

Ulf Janson (Institutionen för form och teknik, Husbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-185315-5.- 68 s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-26.
CPL Pubid: 182246

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för form och teknik, Husbyggnad (1991-2000)

Ämnesområden

Arkitektur

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport HACTH / Avdelningen för husbyggnad, Chalmers tekniska högskola 1995:5