CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slender precast systems with load-bearing façades

Karin Lundgren (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-200334-1.- 16 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 182241

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad 95:2