CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of engine processes

Karin Holmström (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-166157-4.- [1]bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-26.
CPL Pubid: 182240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 1995:10