CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-desiccation in concrete

Kristina Norling Mjörnell (Institutionen för byggnadsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 991-870049-1.- vii, 84 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-26.
CPL Pubid: 182239

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmaterial (1992-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

P - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsmaterial 94:2