CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sawteeth-induced transport in tokamak plasmas

Anders Ödblom (Institutionen för elektromagnetisk fältteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 91-7197-164-5.- 23 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-26.
CPL Pubid: 182237

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Annan elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 204