CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Samprojekt : en systemanalytisk och designteoretisk studie av möjligheten att inom ett ubåtsprojekt uppfylla flera nationers krav

Hans Wicklander (Institutionen för marin teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 991-927709-6.- x, 178, 5 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-26.
CPL Pubid: 182236

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 35