CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Koldioxid - en ödesfråga för godstransporterna

Carbon dioxide - a delicate issue for freight transport

Johan Woxenius (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Transport och Hantering, No. 21, s. 10 (0346-2773). Vol. 2005 (2005), 21, p. 10.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: carbon dioxide, transport, traffic, emissionsDenna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 18223

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur