CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What is the Relation between Bicycle Dynamics and Safety in the Real World?

Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceeding of the Bycicle and Motorcycle Dynamics Conference, Nov 10-13 2013, Narashino, Japan (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-26.
CPL Pubid: 182229

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur