CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tutorial on How to Publish in a Refereed Journal

David Bennett (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Journal of Technology Management & Innovation (0718-2724). Vol. 8 (2013), 1,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Talk given by Professor David Bennett at IAMOT´s International Conference, Porto Alegre-Brazil, April 2013. Available thanks to a joint activity of Journal of Technology Management and Innovation (JOTMI) and the International Association for Management of Technology (IAMOT). All copyrights reserved to the International Association for Management of Technology (IAMOT).

Nyckelord: International Association for Management of Technology; Chalmers University of Technology; IAMOT 2013Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-26. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 182226

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Annan teknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur