CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust Design by Tolerance Allocation Considering Quality and Manufacturer Cost

Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Proceedings of the ASME Desgin Automation Conference Vol. 2 (1994), ASME DE-69-2, p. 219-226.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 18222

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur