CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tolerance Allocation Considering Customer and Manufacturing Objectives

Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Proceedings of the ASME Deign Automation Conference Vol. 2 (1993), ASME DE-VOL 65-2, p. pp 149-157.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 18221

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur