CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CATI: A Computer Aided Tolerancing Interface

Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Proceedings of thr ASME Design Automation Conference, Vol. 2 (1992), 44-2, p. 157-164.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 18220

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur