CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

# Computational study of electron states in Au chains on a NiAl(110) surface

Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review B Vol. 70 (2004), 20, p. 205420.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1822

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur