CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reconstruction of the refractive index from experimental backscattering data using a globally convergent inverse method

Nguyen Trung Thanh ; Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Michael V. Klibanov ; Michael A. Fiddy
(2013)
[Preprint]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182172

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2013:12