CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concurrent Robust Product and Process Design

Lars Lindkvist (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Proccedings of the ASME Design Automation Conference, September 12-15, Las Vegas, Nevada, USA, DETC99/DAC-8687 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 18217

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur