CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Railhead corrugation on tangent tracks - consequences and causes

Annika Igeland (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-096212-0.- 19, 24 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182167

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis 1994:3