CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance tests of air source heat pumps under frosting conditions : quality of results Per Fahlén

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 991-875472-9.- vi, 143, 10 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik 22