CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On development of tools for ergonomic simulation and evaluation in a computerized environment

Gunnar Nilsson (Institutionen för personskadeprevention)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7032-923-0.- 34 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182150

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R / Institutionen för personskadeprevention, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. ISBN 9907969966. 026