CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulations of three-dimensional ventilated enclosures using a full multigrid method

Peter B. V. Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
: Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-055510-x.- iii s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182149

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 1994:4