CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Night ventilation for cooling purposes : analysis based on a monitored office building

Janet X. Ren (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-197883-7.- 92 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182147

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik 31