CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Luftvärmare i luftbehandlingsaggregat : en mätteknisk studie av sambandet mellan luft- och vattentemperaturer

Per Widén (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-025014-7.- xi, [ca 180] s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182133

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik 25