CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lansering av brobalkar av stål : lokal intryckning över stöd

Annika Bergholtz (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-050951-5.- 124, [ca 20] s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182131

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publ. - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad. S 1994:7