CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Knowledge based systems in workplace design : a conceptual analysis

Jonas Laring (Institutionen för personskadeprevention)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 91-7197-147-5.- 39 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182128

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R / Institutionen för personskadeprevention, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. ISBN 9907969966. 031