CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kemisk emission från golvsystem : effekt av olika betongkvalitet och fuktbelastning

Helene Wengholt Johnsson (Institutionen för byggnadsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-149110-5.- 58, [15] bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182125

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmaterial (1992-2004)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

P - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsmaterial 95:4