CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction of zirconia with ceramics and metals

Marie Holmström (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-073432-2.- 20 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial (1900-2003)

Ämnesområden

Metallurgi och metalliska material

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404 716