CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovative urban planning practice : the Vienna model

Björn Malbert (Institutionen för stadsbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-012643-8.- 129 s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182112

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för stadsbyggnad (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

SACTH : stadsbyggnad, arkitektur, Chalmers tekniska högskola 1994:1