CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving the specification of the energy-economy link for a systems engineering model

Ingrid Nyström (Institutionen för energisystemteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 91-7197-230-7.- 59, [7] s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182111

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energisystemteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för energiteknik, Avdelningen för energisystemteknik, Chalmers tekniska högskola 1995:5