CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydraulic and thermal performance of liquid tubes of automotive heat exchangers

Carl-Olof E. Olsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-055483-9.- vii bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182109

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 1995:3