CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hantering av osäkerhet och risk vid fastighetsekonomiska beslut : en studie av nio beslutsfattare i fastighetsförvaltande företag

Charlotta Strömgren (Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 91-7197-094-0.- 160, [5] s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23. Senast ändrad 2013-08-23.
CPL Pubid: 182107

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation (1991-1999)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Chalmers University of Technology, Department of Building Economics and Construction Management 43