CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decay and dephasing of the Cu(100) image states induced by Cu adatoms

Fredrik Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; A. G. Borisov ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; N. Lorente ; A. J. Kazansky ; J. P. Gauyacq
Physical Review B Vol. 70 (2004), 20, p. 205417.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1821

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur