CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fuel effects on energy release and knock parameters in a SI-engine

Jonas Sköld (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-116342-6.- 50 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182099

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 1995:6