CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A flow oriented method for assessing work load dose in materials handling chains

Håkan Karlsson (Institutionen för personskadeprevention)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 91-7197-084-3.- 34 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182095

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R / Institutionen för personskadeprevention, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. ISBN 9907969966. 030