CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FE-simulation of granular materials flow in silos

Eva Lahti (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-063599-5.- 36 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182091

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering 94:12