CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of kitting systems : implications for kitting system design

Henrik Brynzér (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-072203-0.- 66 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-23.
CPL Pubid: 182083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för transportteknik 26