CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficiency, Correlation, and Diversity Gain of UWB Multiport Self-Grounded Bow-Tie Antenna in Rich Isotropic Multipath Environment

Ahmed Hussain (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ali Al-Rawi (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner)
9th International Workshop on Antenna Technology (iWAT). Karlsruhe, GERMANY. MAR 04-06, 2013 p. 336-339. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The paper studies the performance of a novel ultra-wideband multiport self-grounded bow-tie antenna and presents simulated embedded radiation efficiencies and correlation at each antenna port, and the diversity gain of the antenna in rich isotropic multipath environment.Denna post skapades 2013-08-23. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 182076

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Kommunikationssystem

Chalmers infrastruktur