CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing and sustaining change capability via learning mechanisms: A longitudinal perspective on transformation

Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Flemming Norrgren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Abraham AB Shani
Research on Organizational Development and Change, eds. Pasmore, WA, Woodman, R and Shani AB (2011)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-08-22.
CPL Pubid: 182050

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur