CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Higher Ambition: How Great Leaders Create Economic and Social Value

Michael Beer ; Russell A Eisenstat ; Nathaniel Foote ; Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Flemming Norrgren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Cambridge, MA : Harvard Business Review Press, 2011.
[Bok]


Denna post skapades 2013-08-22.
CPL Pubid: 182049

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur