CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Emission av gasformiga föroreningar från byggnadsmaterial : en mätteknisk studie i klimatkammare

Alireza Afshari (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-163403-8.- 20 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-22.
CPL Pubid: 182019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik 30