CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktivitetsläget i svenskt byggande 2013, nybyggnad flerbostadshus och kontor

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Stockholm : Sveriges Byggindustrier, 2013. - 74 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-22.
CPL Pubid: 182008

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Byggproduktion
Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur