CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance comparison of optical 8-ary differential phase-shift keying systems with different electrical decision schemes: Comment

Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express Vol. 14 (2006), 4, p. 1700-1701.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Computational complexity, Decision making,Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 18199

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur