CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fiber communications using convolutional coding and bandwidth-efficient modulation

Torsten Wuth (Extern ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mats Sköld (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express Vol. 14 (2006), 2, p. 542-555.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 18198