CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An All-Photonic Molecule-Based Parity Generator/Checker for Error Detection in Data Transmission

Magnus Å. Bälter (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Shiming Li (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Jesper Nilsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Joakim Andréasson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Uwe Pischel
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 135 (2013), 28, p. 10230-10233.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The function of a parity generator/checker, which is an essential operation for detecting errors in data transmission, has been realized with multiphotochromic switches by taking advantage of a neuron-like fluorescence response and reversible light-induced transformations between the implicated isomers.

Nyckelord: Radiation Chemistry, PhotochemistryDenna post skapades 2013-08-21. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 181937

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Photochromic systems for solid state molecular electronic devices and light-activated cancer drugs (PHOTOCHROMES) (EC/FP7/203952)