CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic evaluation of orthotropic material constants

Daniel Larsson (Institutionen för konstruktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 992-119522-0.- 11 s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-20.
CPL Pubid: 181930

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publ. - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Konstruktionsteknisk dynamik. D 94:4