CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The deformation behaviour of PM steel

Ulf Lindstedt (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-154926-x.- 30 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-20.
CPL Pubid: 181929

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial (1900-2003)

Ämnesområden

Metallurgi och metalliska material

Chalmers infrastruktur