CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Behavior of reinforced high strength concrete columns

Christina Claeson (Institutionen för konstruktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-120801-2.- 54 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-20. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 181920

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad 91:5