CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing hydraulic properties of rock using remote sensing

David Wladis (Institutionen för geologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-181694-2.- 69 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-20.
CPL Pubid: 181919

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen 78