CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assembly and process planning in axiomatic design

Johan Vallhagen (Institutionen för produktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7032-986-9.- v, 55 s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-20.
CPL Pubid: 181918

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produktionsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

PTA - Department of Production Engineering 94:02