CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Activity analysis to achieve increased materials flow effectiveness

Birgitta Mathisson (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-072207-3.- 57 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-20.
CPL Pubid: 181905

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för transportteknik 27