CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Abrasive waterjet machining

Christian Öjmertz (Institutionen för produktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7032-922-2.- iv, 6 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-20.
CPL Pubid: 181903

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produktionsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

PTA - Department of Production Engineering 94:01